3 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Από το 1992 μέχρι και σήμερα η συγκεκριμένη ημέρα είναι αφιερωμένη στα “Άτομα Με Αναπηρία”, και όχι “Άτομα με Ειδικές Ανάγκες” όπως γινόταν και η χρήση του όρου μέχρι το 2008, οπότε και άλλαξε επίσημα.

Ο σκοπός της ημέρας είναι να γίνεται υπενθύμιση στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς αλλά και στους ίδιους τους πολίτες σχετικά με το δικαίωμα που έχουν τα άτομα με οποιαδήποτε αναπηρία στην πλήρη συμμετοχή στην ισότητα και τα κοινά, καθώς επίσης και στο να έχουν ίσες ευκαιρίες και συνθήκες διαβίωσης με όλον τον υπόλοιπο κόσμο.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ (2014), γύρω στο ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία, το 80% των οποίων ζει στις αναπτυσσόμενες χώρες.