Αυτές είναι οι νέες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της Λάρισας

817

Αυτές είναι οι νέες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της Λάρισας, η οποία οριοθετείται από τον εσωτερικό δακτύλιο (Ηρώων Πολυτεχνείου, Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Καλλιθέας, Λαγού), η οποία είναι προσαρμοσμένη στη νέα φιλοσοφία της κυκλοφοριακής οργάνωσης που προτείνει το εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

 
Οι θέσεις της βραχυχρόνιας (σύντομης διάρκειας έως τρεις ώρες) και μακροχρόνιας (μακράς διάρκειας έως 24 ώρες) στάθμευσης είναι: