Αλλάζει όψη η παραλία του Δήμου Αγιάς

Στην αναβάθμιση του παραλιακού άξονα της Αγιάς και στην κατασκευή επιμέρους έργων που θα εξυπηρετήσουν κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ.

 
Η μελέτη που συνέταξε ο Δήμος Αγιάς εγκρίθηκε προ ημερών από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, ενώ στην εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίου, ποδηλατοδρόμου, θέσεων στάθμευσης, δικτύων ομβρίων υδάτων, νέες φυτεύσεις, καθώς και τοποθέτηση οικίσκων στέγασης καταστημάτων. Επίσης θέμα ημερών είναι η ανάδειξη εργολάβου που θα κατασκευάσει τρεις νέες γέφυρες κατά μήκος του παραλιακού δρόμου Βελίκα-Αγιόκαμπος, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 3,3 εκατ ευρώ.

Μιλώντας στην «Ε» για τις δύο αυτές εργολαβίες ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έκανε λόγο για ολοκληρωμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις στα παράλια του Δήμου Αγιάς που υλοποιούνται σε συνεργασία Περιφέρειας και δήμου. Αλλάζουμε την εικόνα των παραλίων και αναβαθμίζουμε τις υποδομές, δίνοντας έμφαση στην ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, στην προστασία του περιβάλλοντος, κάνοντας πιο φιλική την πρόσβαση σε αυτά. Τα έργα που προβλέπονται στον παραλιακό άξονα, σε συνδυασμό με τις τρεις γέφυρες, αλλά και τα έργα που έχουμε υλοποιήσει με την ύδρευση, την αποχέτευση, τα αντιπλημμυρικά και την προβλεπόμενη οδική σύνδεση με το Κεραμίδι Μαγνησίας αναμένονται να συμβάλουν αποφασιστικά στην τουριστική αναβάθμιση της περιοχής».

Ο ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Όπως προβλέπει η τεχνική μελέτη για τον παραλιακό άξονα των παραλιών της Αγιάς, το συνολικό έργο απαρτίζεται από τις παρακάτω επί μέρους εργασίες: Ασφαλτόστρωση της παραλιακής οδού, κατασκευή πεζοδρομίου σε επαφή και παράπλευρα της παραλιακής οδού, κατασκευή ποδηλατόδρομου, παράπλευρα του νέου πεζοδρομίου, κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων για την αποχέτευση του καταστρώματος της οδού, διαμόρφωση επιφανειών πρασίνου.

* Πεζοδρόμιο: Αναφορικά με το νέο πεζοδρόμιο, προς την πλευρά της θάλασσας θα κατασκευαστεί σε επαφή με το ασφαλτικό και θα βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με την οδό. Το πεζοδρόμιο θα προσαρμόζεται και θα διακόπτεται στα υφιστάμενα πεζοδρόμια όπου αυτά έχουν κατασκευαστεί προς την παραλιακή οριογραμμή, δηλαδή στις θέσεις στάθμευσης στη Βελίκα, στις αναπλάσεις Κ. Σωτηρίτσας και Αγιοκάμπου, καθώς επίσης και στο τέλος της χάραξης, στα πεζοδρόμια που ήδη κατασκευάστηκαν πριν το λιμάνι του Αγιοκάμπου. Η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας θα γίνει με πλάκες πεζοδρομίου.

* Ποδηλατοδρόμος: Παράλληλα με το πεζοδρόμιο θα κατασκευαστεί ποδηλατοδρόμος. Η κατασκευή πρώτα του πεζοδρομίου και έπειτα του ποδηλατοδρόμου γίνεται για τους παρακάτω λόγους: Απαιτείται προστασία των ποδηλατών από το άνοιγμα των θυρών των αυτοκινήτων στην περίπτωση που αποβιβάζονται επιβάτες στο άκρο του οδοστρώματος. Στον παράπλευρο χώρο της οδού υπάρχουν οι στύλοι ηλεκτροφωτισμού. Αυτοί μπορούν να βρίσκονται στην επιφάνεια του πεζοδρομίου. Δεν μπορούν όμως να βρίσκονται στην επιφάνεια του ποδηλατοδρόμου.

* Θέσεις στάθμευσης: Θα διαμορφωθούν συνολικά 13 νέες χώροι στάθμευσης. Τρεις θέσεις στη Βελίκα καθώς και δύο θέσεις στον Αγιόκαμπο θα διαμορφωθούν χωρίς διαχωριστική νησίδα λόγω έλλειψης χώρου.

* Οικίσκοι καταστημάτων: Σε κατάλληλες θέσεις της παραλίας στην Κάτω Σωτηρίτσα και στον Αγιόκαμπο, θα διαμορφωθούν χώροι καταστημάτων που σχετίζονται με τον τουριστικό χαρακτήρα των οικισμών. Τέτοια καταστήματα μπορεί να είναι κέντρα πληροφόρησης των επισκεπτών, αναψυκτήρια, καταστήματα πώλησης τοπικών προϊόντων κ.λπ. Τα καταστήματα θα στεγάζονται σε οικίσκους που θα είναι μερικής ή ολικής προκατασκευής, ώστε να είναι δυνατή η ταχύτατη απομάκρυνσή τους και η απόδοση του χώρου για άλλες χρήσεις. Όμοια, κάθε άλλος συνοδός εξοπλισμός όπως κιόσκια, διαχωριστικά κ.λπ., θα είναι επίσης ελαφρές κατασκευές και θα μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς την απαίτηση συμπληρωματικών μόνιμων κατασκευών. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η προσαρμογή των καταστημάτων στις εκάστοτε απαιτήσεις, χωρίς να απαιτούνται μόνιμες επεμβάσεις στην παραλία.

ΓΕΦΥΡΕΣ-ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ

Οι τρεις γέφυρες θα κατασκευαστούν στα σημεία όπου συνήθως δημιουργούνται ρέματα από τα βρόχινα νερά και υπάρχει κίνδυνος διέλευσης των οχημάτων κι όχι μόνο, δηλαδή στη θέση Πουρί στον Αγιόκαμπο, στο ρέμα των Ηλεκτρολόγων στη Βελίκα και στο ρέμα του Πλατάνια, ομοίως στη Βελίκα. Με την κατασκευή των τεχνικών θα αποκατασταθεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία επί του οδικού δικτύου καθώς αυτή σήμερα εξυπηρετείται από ιρλανδικές διαβάσεις, η βατότητα των οποίων διακόπτεται ακόμα και σε μικρές βροχοπτώσεις. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή πεζογέφυρας, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση πεζών και ποδηλάτων στις θέσεις των ιρλανδικών διαβάσεων. Οι πεζογέφυρες θα είναι τοξωτές με πλάτος καταστρώματος 2,60 μ.

Πηγή: Γιώργος Ρούστας (εφημερίδα Ελευθερία)