Άμεση ανάγκη αιμοδοσίας για ασθενή που νοσηλεύεται στη Μ.Ε.Θ. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Υπάρχει άμεση ανάγκη αιμοδοσίας για την ασθενή:

Μανώλη Ευαγγελή του Αποστόλου
Νοσηλεύεται στη Μ.Ε.Θ. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Τηλ. Επικοινωνίας
6932612333, Μανώλη Ελισάβετ