Ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων για τις φθορές στα νέα έργα του κέντρου

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων σε σχέση με δημοσιεύματα…

 
“Διαπιστώθηκε ότι, κατά τη λειτουργία των έργων που υλοποιήθηκαν στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βενιζέλου και Φιλελλήνων, εμφανίστηκαν ρηγματώσεις υλικών επίστρωσης (πλάκες πεζοδρομίου, κυβολίθοι & μάρμαρα). Οι φθορές θεωρούνται πολύ μικρής έκτασης λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των εν λόγω έργων, στα οποία έχουν ενσωματωθεί πλέον των 150.000 τσιμεντένιων κυβολίθων και 15.000 τσιμεντένιων πλακών.

Οι εν λόγω φθορές οφείλονται κυρίως στην ανεξέλεγκτη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, η οποία αναμένεται να αντιμετωπιστεί με την υλοποίηση της προμήθειας του «Συστήματος Διαχείρισης Πεζοδρόμων» (αναδυόμενα κολωνάκια) του Δήμου Λαρισαίων, για την οποία θα υπογραφεί σύμβαση στις προσεχείς ημέρες.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων παρακολουθεί τη λειτουργία των έργων και καλεί τους αναδόχους τους όταν κρίνεται σκόπιμη η αποκατάσταση τυχόν φθορών. Τα εν λόγω έργα βρίσκονται στο χρόνο συντήρησής του από τους αναδόχους τους και εκκρεμούν τόσο η προσωρινή παραλαβή τους (έξι μήνες μετά την περαίωση εργασιών), όσο και η οριστική παραλαβή τους (δεκαπέντε μήνες μετά την περαίωση εργασιών). Πριν την ολοκλήρωση των παραλαβών θα ελεγχθούν εκ νέου για να εντοπιστούν τυχόν φθορές ή βλάβες και να αποκατασταθούν πλήρως από τους αναδόχους των έργων, ώστε να παραληφθούν τα έργα τεχνικά άρτια και πλήρως λειτουργικά.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στο θέμα της καθίζησης που έχει παρατηρηθεί σε μήκος 10 μέτρων στην οδό Μανδηλαρά, τονίζεται ότι αυτή θα αποκατασταθεί πλήρως, από τις εταιρείες οπτικών ινών, όταν παραδοθεί στην κυκλοφορία η οδός 28ης Οκτωβρίου, στην οποία εκτελούνται έργα αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης.”