Απομακρύνονται μπάζα από διάφορα σημεία της Λάρισας

Ξεκίνησε προχθές και θα συνεχιστεί η απομάκρυνση μπάζων από περιοχή απέναντι από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ και άλλα σημεία της Λάρισας.

 
Ήδη την πρώτη ημέρα από το χώρο κοντά στην ΔΕΥΑΛ απομακρύνθηκαν 650 τόννοι μπάζων. Η απομάκρυνση γίνεται στο πλαίσιο σχετικής εργολαβίας του Δήμου Λαρισαίων.

Από το Δήμο Λαρισαίων εφιστούν την προσοχή των συμπολιτών για τη διαχείριση των μπάζων, τα οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πρέπει να καταλήγουν σε ειδικούς χώρους ανακύκλωσης. Μάλιστα η δημοτική προτρέπει τους συμπολίτες να ενημερώνουν τις αρχές όταν διαπιστώνουν την απόθεση μπάζων σε μη εγκεκριμένους χώρους.