Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο

Σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου είναι των Αγίων εικοσιτεσσάρων Μαρτύρων και του Αγίου Σισώη.

Έτσι σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι: Λύκιος, Λυκίας, Λυκία, Σάτυρος, Σάτος και Σισώης.