Η Γιάννα Αγγελοπούλου στο Α΄ Αρχαίο Θέατρο και τη Δημοτική Πινακοθήκη

Φωτογραφίες από την επίσκεψη της προέδρου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» κ. Γιάννας Αγγελοπούλου στο Α΄ Αρχαίο Θέατρο και τη Δημοτική Πινακοθήκη – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα.

Στον Α΄ Αρχαίο Θέατρο την κ. Αγγελοπούλου ξενάγησε η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας κ. Σταυρούλα Σδρόλια.

Στην Δημοτική Πινακοθήκη – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, την κ. Αγγελοπούλου υποδέχθηκε η αντιπρόεδρος κ. Αννυ Ψάρρα, και η προϊσταμένη κ. Ιωάννα Δεληγιάννη.
Την ξενάγηση έκανε η ιστορικός τέχνης κ. Συραγώ Τσιάρα.