Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα έργα στην συνοικία Αγίου Κωνσταντίνου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα έργα στην συνοικία Αγίου Κωνσταντίνου στη Λάρισα έως και 31 Αυγούστου 2020 καθ’ όλο το 24ωρο

 
Από το Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες στις οδούς Καλλιάρχου, Γιαννιτσών (Ισχομάχου-Καλλιάρχου) οι οποίες θα κατασκευαστούν σε ανισοσταθμία με πεζοδρόμια, κρασπεδόρειθρα και ασφαλτικό.

Οι παραπάνω εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Αυγούστου.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς ΚΑΛΛΙΑΡΧΟΥ και ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ-ΚΑΛΛΙΑΡΧΟΥ) έως και 31 Αυγούστου 2020 καθ’ όλο το 24ωρο.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.