Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 29/9 στη Λάρισα

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου λόγω διεξαγωγής του αγώνα με την επωνυμία «Όλοι μαζί τρέχουμε για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα»:

 
«1.Απαγορεύουμε τη διέλευση κάθε είδους οχήματος την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί και ως του πέρατος του αγώνα δρόμου, στις παρακάτω οδούς:

α) Οδός Γεωργιάδου: Από τη συμβολή με την οδό Βόλου ως και τη συμβολή με την οδό 31ης Αυγούστου.

β) Οδός Αεροδρομίου: Από τη συμβολή με την οδό 31ης Αυγούστου ως και τη συμβολή με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου

γ) Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου: Από τη συμβολή με την οδό Αεροδρομίου ως και τη συμβολή με την οδό Τρικάλων

δ) Οδός Ιωαννίνων: Από τη συμβολή με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου ως και τη συμβολή με την οδό Κραννώνος

ε) Οδός Κραννώνος: Από τη συμβολή με την οδό Λαγού ως και τη συμβολή με την οδό Καραθάνου

στ) Οδός Αθηνάς: Από τη συμβολή με την οδό Καραθάνου ως και τη συμβολή με την οδό Φιλίππου

ζ) Οδός Φιλίππου: Από τη συμβολή με την οδό Αθηνάς ως και τη συμβολή με την οδό Καλλιθέας

η) Οδός Καλλιθέας: Από τη συμβολή με την οδό Φιλίππου ως και τη συμβολή με την οδό Βενιζέλου

θ) Οδός Δήμητρας: Από τη συμβολή με την οδό Γεωργιάδου ως και τη συμβολή με την οδό Βύρωνος

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων