Λάρισα: Κυκλικός κόμβος, πεζοδιαβάσεις και ποδηλατόδρομοι διπλής κατεύθυνσης

Φώτο: Λεωνίδας Τζέκας

Νέος κυκλικός κόμβος θα δημιουργηθεί στο κέντρο της Λάρισας, με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας οχημάτων, στη συμβολή των οδών Αμαλίας – Κύπρου- Νικηταρά- 23ης Οκτωβρίου- 28ης Οκτωβρίου.

Εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Δήμου Λαρισαίων, ο οποίος αφορά στην ανακατασκευή των οδών Κύπρου – Νικηταρά – Αυξεντίου – 23ης Οκτωβρίου -Βενιζέλου, Αμαλίας, Ογλ και παράλληλα περιλαμβάνει διαμόρφωση πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων διπλής κατεύθυνσης και νησίδων με πράσινο, στις παραπάνω οδούς.

 
Οι μελέτες των έργων έχουν ολοκληρωθεί και κατατίθενται σήμερα για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιώργο Σούλτη, αποτελούν μέρος της εφαρμογής του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στη Λάρισα. Όπως δηλώνει στην «Ε», «στόχος είναι να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός ανάθεσής τους εντός του καλοκαιριού. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέχρι τέλος του 2018, θα έχει οριστεί ο ανάδοχος της εργολαβίας και θα ξεκινήσουν οι εργασίες».

Αναλυτικότερα, το έργο αφορά στην πλήρη ανακατασκευή τμημάτων των παρακάτω οδών ή τμημάτων:

* Τμήμα (περίπου 100 μ.) της οδού Κύπρου, από την οδό Αμαλίας έως την οδό 23ης Οκτωβρίου.

* Τμήμα (περίπου 125 μ.) της οδού 23ης Οκτωβρίου, από την οδό Κύπρου έως την οδό Κατσώνη.

* Οδός Νικηταρά (περίπου 630 μ.), από την οδό 23ης Οκτωβρίου έως την οδό Σεφέρη.

* Τμήμα της οδού Αυξεντίου (περίπου 90 μ.), από την οδό Σεφέρη έως την οδό Αιόλου.

* Τμήμα (περίπου 80 μ.) της οδού Βενιζέλου από την οδό Ολύμπου έως την οδό Αμαλίας.

* Τμήμα (περίπου 50 μ.) της οδού 31ης Αυγούστου, από την οδό Αμαλίας έως την οδό Ογλ.

* Οδός Αμαλίας (περίπου 60 μ.) από την οδό Κύπρου έως την οδό Βενιζέλου.

* Οδός Ογλ (περίπου 75 μ.) από την οδό Νικηταρά έως την οδό 31ης Αυγούστου.

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ

Σύμφωνα με τη μελέτη του Δήμου «ο σηματοδοτούμενος κόμβος στη συμβολή των οδών Αμαλίας – Κύπρου- Νικηταρά- 23ης Οκτωβρίου- 28ης Οκτωβρίου μετατρέπεται σε κυκλικό κόμβο, που θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: εσωτερική ακτίνα: 3.50 μ., υπερβατή ζώνη: 3,00 μ., εξωτερική ακτίνα υπερβατής ζώνης: 6,50 μ., κατάστρωμα κυκλοφορίας: 5.50 μ., εξωτερική ακτίνα: 12,00.

Στην πρόσβαση της οδού Κύπρου (στο τμήμα από την οδό Αμαλίας έως τον κυκλικό κόμβο), αλλά και στην πρόσβαση της οδού 23ης Οκτωβρίου δημιουργείται νησίδα πρασίνου με σκοπό τον διαχωρισμό των αντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας.

Τα πεζοδρόμια της οδού Κύπρου και της οδού 23ης Οκτωβρίου ανακατασκευάζονται πλήρως και τα όρια των νέων κρασπεδώσεων θα είναι σύμφωνα με το σχέδιο της οριζοντιογραφίας».

Στο ίδιο έργο εντάσσεται η αναδιαμόρφωση της διατομής της οδού 23ης Οκτωβρίου που περιλαμβάνει: «Διεύρυνση του βόρειου πεζοδρομίου, κατάστρωμα κυκλοφορίας διπλής κατεύθυνσης πλάτους 6,85μ. , δημιουργία θέσεων στάθμευσης πλάτους 2 μ. και εφαρμογή διαχωριστικής νησίδας στην πρόσβαση του κόμβου».

Επίσης, περιλαμβάνεται και η αναδιαμόρφωση της διατομής της οδού Κύπρου, με διαχωρισμένο κατάστρωμα κυκλοφορίας και διαχωριστικής νησίδας σε όλο το τμήμα από την οδό Αμαλίας έως τον κυκλικό κόμβο.

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την αναδιαμόρφωση των οδών Νικηταρά – Αυξεντίου, και συγκεκριμένα: «Πεζοδρόμιο ελάχιστου πλάτους 2,40 μ., νησίδα πρασίνου πλάτους 1,00 μ., ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας πλάτους 2,50 μ., νησίδα πεζοδρομίου πλάτους 0,75 μ., παράλληλη στάθμευση πλάτους 2 μ. με συχνές διακοπές από νησίδες πρασίνου, λωρίδα κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 3,50 μ. (στην οδό Νικηταρά το κατάστρωμα κυκλοφορίας θα είναι ασφάλτινο ενώ στην οδό Αυξεντίου θα είναι με κυβόλιθο), στάθμευση με συχνές διακοπές από νησίδες πρασίνου και πεζοδρόμιο ελάχιστου πλάτους 2,80 μ.».

Στα σχέδια του έργου εντάσσεται και η αναδιαμόρφωση του τμήματος της οδού Βενιζέλου που βρίσκεται μεταξύ Ολύμπου έως Αμαλίας.

Συγκεκριμένα προβλέπει διπλής κατεύθυνσης ποδηλατοδρόμο, πλάτους 2,50μ. και αναλυτικότερα : «Ο ποδηλατόδρομος θα εφαρμοστεί στην νότια πλευρά της οδού εις βάρος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό του καταστρώματος κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ο ποδηλατόδρομος θα διαχωρίζεται από το κατάστρωμα κυκλοφορίας οχημάτων με ενδιάμεση νησίδα μεταβλητού πλάτους από 0.70 μ. έως 1,50 μ. Η διατομή της οδού θα είναι η παρακάτω: Υφιστάμενο πεζοδρόμιο (νότιο) που διατηρείται, ποδηλατόδρομος πλάτους 2,50 μ., νησίδα πρασίνου μεταβλητού πλάτους από 0,70 μ. έως 1,50 μ., κατάστρωμα κυκλοφορίας 2 λωρίδων πλάτους 8,00 μ., λωρίδα στάθμευσης λεωφορείων πλάτους 3,00 μ. – 3,40 μ., υφιστάμενο πεζοδρόμιο (βόρειο) που διατηρείται.

Επίσης αναδιαμορφώνονται οι κόμβοι της οδού Βενιζέλου με την οδό Ολύμπου και την οδό Αμαλίας».

Επίσης, βάσει της εν λόγω μελέτης, η οδός 31ης Αυγούστου στο τμήμα της από Αμαλίας έως Ογλ, αναδιαμορφώνεται έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης.

Ο ποδηλατόδρομος πλάτους 2,50μ. θα εφαρμοστεί στη νότια πλευρά της οδού εις βάρος του πεζοδρομίου και του καταστρώματος κυκλοφορίας των οχημάτων. Θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό του πεζοδρομίου και θα διαχωρίζεται από το κατάστρωμα κυκλοφορίας των οχημάτων με ενδιάμεση νησίδα πλάτους 0,70 μ.

ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Η ΟΓΛ

Η οδός Ογλ μετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας και οι παρεμβάσεις θα είναι οι εξής: «Ο διάδρομος που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα οχήματα για την κίνησή τους θα διαθέτει επίστρωση με κυβόλιθο. Ο ποδηλατόδρομος, αντίθετης ροής, θα διαχωρίζεται από τον διάδρομο κίνησης των οχημάτων με ειδική διαμόρφωση κρασπέδου πλάτους 30εκ. Η διατομή της οδού θα είναι η παρακάτω: Κατάστρωμα κυκλοφορίας πεζών με πλάκες πεζοδρομίου, ποδηλατόδρομος μονής κατεύθυνσης πλάτους 1,50μ., ειδική διαμόρφωση κράσπεδο πλάτους 30 εκ., κατάστρωμα κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων πλάτους 2,75 μ. κατάστρωμα κυκλοφορίας πεζών με πλάκες πεζοδρομίου».

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΑΝΑΡΙΩΝ

Καταργείται η σηματοδότηση του κόμβου Κύπρου – Νικηταρά – 23ης Οκτωβρίου, που μετατρέπεται σε κυκλικό κόμβο και του κόμβου Ολύμπου – Βενιζέλου. Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι: «Θα κατασκευαστούν 4 νέες πεζοδιαβάσεις που θα λειτουργούν με φωτεινή σηματοδότηση: Επί της οδού Κύπρου (πλησίον του κυκλικού κόμβου), επί της οδού 23ης Οκτωβρίου (πλησίον του κυκλικού κόμβου), επί της οδού Ολύμπου (πλησίον του κόμβου με την οδό Βενιζέλου, νότια), επί της οδού Ολύμπου (πλησίον του κόμβου με την οδό Βενιζέλου, βόρεια)

Επίσης μεταφέρονται οι ιστοί των σηματοδοτών της πεζοδιάβασης της οδού Αμαλίας. Όλες οι πεζοδιαβάσεις θα λειτουργούν με μπουτόν».

Της Λένας Κισσάβου – εφημερίδα Ελευθερία – Φώτο: Λεωνίδας Τζέκας

 

Προηγούμενο άρθροΛάρισα: «Έστησαν» πάγκο στη λαϊκή με 3.260 πακέτα λαθραίων τσιγάρων
Επόμενο άρθροΗ Φαίη Σκορδά ποζάρει με μπικίνι και τρελαίνει κόσμο στο διαδίκτυο!