Λάρισα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 13/10 στη Μ. Αλεξάνδρου

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας ανακοινώνεται:

«Απαγορεύουμε τη διέλευση κάθε είδους οχήματος στην ενταύθα οδό Μ. Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής μεταξύ των Κύπρου και Κούμα, την Κυριακή (13-10-2019) και κατά τις ώρες 07:00΄ έως 19:00΄, λόγω εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων.

 
Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Λουδία και Θεοφράστου, σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, υπό την επίβλεψη του Δήμου Λαρισαίων».