Λάρισα: Σε εξέλιξη τα έργα για την ανάπλαση της Τάφρου Ι1 (φώτο)

Θα κατασκευαστεί μια νέα πεζογέφυρα δίπλα στην γέφυρα της Αεροδρομίου

 
Σε εξέλιξη βρίσκονται και τα έργα για την ανάπλαση της Τάφρου Ι1 και την εξέλιξή της σε ένα μικρό γραμμικό πάρκο.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 700.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Θεσσαλίας), στοπ πλαίσιο του προγράμματος ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων

Σκοπός του έργου είναι να ενταχθεί η λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και η σύνδεση της Τάφρου με τις διαμορφώσεις στον Πηνειό ποταμό.

Διευκρινίζεται πως στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστεί μία νέα πεζογέφυρα, κοντά στην υπάρχουσα γέφυρα, στην οδό Αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η Τάφρος Ι1 αντιμετωπίζεται ως σύνολο και μετασχηματίζεται σε «Γραμμικό Πάρκο», μια πράσινη διαδρομή που αποτελεί προέκταση του δικτύου ελεύθερων χώρων πρασίνου της πόλης, συνέχεια της παραπήνειας διαδρομής.

Στην ουσία η περιοχή θα μετατραπεί σε υπαίθριο δημόσιο χώρο πόλο έλξης, συνάθροισης κοινού, αναψυχής, περιπάτου και ποδηλασίας. Βασικό στοιχείο οργάνωσης αποτελούν οι διαδρομές για πεζούς και ποδήλατα, που διαπερνούν κατά μήκος την περιοχή και σηματοδοτούν τους επιμήκεις άξονες κίνησης του πάρκου. Επίσης, θα δημιουργηθούν υπαίθριοι χώροι – πλατώματα, ενώ το υπάρχον φυσικό πράσινο θα εξυγιανθεί, η κοίτη θα καθαριστεί, ενώ θα φυτευθούν 160 νέα δένδρα.