Λαρισαίοι που «έφυγαν» από τη ζωή

Έφυγε από τη ζωή o Δημήτριος (Τάκης) Νικούδης ετών 65

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα – Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

 
Έφυγε από τη ζωή η Ιωνία (Νίτσα) Ζτιάβα ετών 78

Η κηδεία της θα γίνει σήμερα – Ώρα 13:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας

Έφυγε από τη ζωή o Βασίλειος Λάνταβος ετών 84

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα – Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Έφυγε από τη ζωή η Ουρανία Δίπλα ετών 87

Η κηδεία της θα γίνει σήμερα – Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Έφυγε από τη ζωή η Μελπομένη Ζιώγα ετών 90

Η κηδεία της θα γίνει σήμερα – Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας