Πανελλαδικές 2019: Τα θέματα των 5 μαθημάτων που εξετάζονται σήμερα οι μαθητές των ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές 2019 και σειρά είχαν σήμερα Σάββατο 15 Ιουνίου οι μαθητές των ΕΠΑΛ οι οποίοι εξετάστηκαν στα εξής μαθήματα:

 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ.)
Δίκτυα Υπολογιστών / Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
Ναυτικό Δίκαιο- Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)/ Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ)

Θέματα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

them_aoth_epal

Θέματα Δίκτυα Υπολογιστών / Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

them_dikt_epal

Θέματα Ναυτικό Δίκαιο- Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία- Εφαρμογές

them_naft_dikaio_epal

Θέματα Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

them_bio_geo_epal

Θέματα Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)/ Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ)

them_mekII_epal