Παραδίδεται ο κόμβος στον Πλατύκαμπο

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.430.000,00 € και υλοποιείται με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η τροποποίηση (δύο) 2 ισόπεδων κόμβων στον Πλατύκαμπο (δρόμος προς Αγιά) και στη Χλόη, μορφής σταυρού, σε κυκλικούς επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου.

Ο κόμβος στον Πλατύκαμπο παραδίδεται σε περίπου μια εβδομάδα.

Πηγή: ert.gr