Προαιρετικά κλειστά τα Σάββατα – Ιούλιο και Αύγουστο – τα καταστήματα στη Λάρισα

Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας ανακοίνωσε ότι προτείνεται στα καταστήματα μέλη του συλλόγου, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 16 Απριλίου 2019, να παραμείνουν κλειστά τα Σάββατα από 6/7/2019 μέχρι και 24/8/2019.

Η εφαρμογή της πρότασης είναι προαιρετική.