Πυροσβεστική: Μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά, τηλεφωνήστε αμέσως

183

Το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνεται στους πολίτες

 
Μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά, τηλεφωνήστε αμέσως ☎️1⃣9⃣9⃣, δώστε σαφείς πληροφορίες για:
🔹την τοποθεσία, το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε
🔹τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά
🔹το είδος της βλάστησης που καίγεται
🔹την κατεύθυνση της πυρκαγιάς
Είμαστε πάντα δίπλα σας 🚒