Πυροσβεστική: Μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά, τηλεφωνήστε αμέσως

Το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνεται στους πολίτες

 
Μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά, τηλεφωνήστε αμέσως ☎️1⃣9⃣9⃣, δώστε σαφείς πληροφορίες για:
????την τοποθεσία, το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε
????τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά
????το είδος της βλάστησης που καίγεται
????την κατεύθυνση της πυρκαγιάς
Είμαστε πάντα δίπλα σας ????