Συνέδριο «Η Μαγνησία ως Τουριστικός Προορισμός: Δυνατότητες και Εργαλεία»

Στο συνέδριο «Η Μαγνησία ως Τουριστικός Προορισμός: Δυνατότητες και Εργαλεία» το οποίο διοργανώθηκε από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, υπό την αιγίδα της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας, στις 18 Απριλίου στο Domotel Xenia, στο Βόλο, συμμετείχαν ομιλητές από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, οι οποίοι παρουσίασαν τις εξελίξεις στον Τουρισμό του 21ου αιώνα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τις Τουριστικές μονάδες που θέλουν να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις αυτές.

«Η Μαγνησία ως Τουριστικός Προορισμός: Δυνατότητες και Εργαλεία»

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο του τουρισμού, θέτει συνεχώς όλο και ψηλότερα τον πήχη για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο. Βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του οξύτατου ανταγωνισμού και τη συνεχή ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας αποτελεί η διαθεσιμότητα υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού καθώς η προσωπική επαφή που δημιουργείται μεταξύ των επισκεπτών και των εργαζομένων σε ένα τουριστικό περιβάλλον είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη και την επιτυχία της επιχείρησης.

Αυτό κατέστη σαφές και από τα αποτελέσματα του Συνεδρίου «Η Μαγνησία ως Τουριστικός Προορισμός: Δυνατότητες και Εργαλεία», το οποίο διοργανώθηκε από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, υπό την αιγίδα της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας, στις 18 Απριλίου στο Domotel Xenia, στο Βόλο, και συμμετείχαν ομιλητές από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, οι οποίοι παρουσίασαν τις εξελίξεις στον Τουρισμό του 21ου αιώνα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τις Τουριστικές μονάδες που θέλουν να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις αυτές.  

Σημαντικότερο συμπέρασμα του συνεδρίου ήταν ότι προκειμένου να συμβαδίσει ο τουρισμός με τις σύγχρονες ανάγκες των ταξιδιωτών και των φιλοξενούμενων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη τόσο των κοινωνικών τους δεξιοτήτων όσο και των δεξιοτήτων πολιτισμικής επίγνωσης καθώς ο εργαζόμενος του τουρισμού πρέπει  είναι ένας άνθρωπος θετικός, δημιουργικός, με διάθεση για αναζήτηση και επικοινωνία με  φιλοξενούμενους από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε έμφαση στο έργο CS.Tour- Πολιτισμική Επίγνωση & Κοινωνικές Δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό  του οποίου συντονιστής εταίρος είναι ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus +. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στον Τουρισμό, με σκοπό την ανάπτυξη τόσο των κοινωνικών δεξιοτήτων όσο και των δεξιοτήτων πολιτισμικής επίγνωσης, καθώς και ένα σχήμα πιστοποίησης που δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να πιστοποιηθούν για τις αποκληθείσες γνώσεις τους. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος CS.Tour: 1) Ο Πολιτισμός στη διαπολιτισμική Επικοινωνία, 2) Συναισθηματική Νοημοσύνη σε Διαπολιτισμικά Περιβάλλοντα, 3) Πολιτισμός και πολιτισμική Επίγνωση, 4) Πολιτισμική Διαφορετικότητα και 5) Ψηφιοποίηση και Τουρισμός,  στις οποίες μπορούν, και πρέπει, να πιστοποιηθούν όλοι όσοι εργάζονται ή επιθυμούν μία επιτυχημένη καριέρα στον Τουρισμό.

Στους σύνεδρους μοιράστηκε και το βιβλίο «Πολιτισμική Επίγνωση και κοινωνικές δεξιότητές στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού» που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος CS.Tour και βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό του Συνεδρίου.