Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας: Αναβολή Εκλογικής Διαδικασίας

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας – Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού εξέτασε:

  • 1. Την επιδημιολογική κατάσταση στις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλίας
  • 2. Τους περιορισμούς που έχουν ορισθεί στην συνάθροιση προσώπων στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας
  • 3. Το διαρκώς επιδεινούμενο κλίμα στη μετάδοση του Covid – 19

αποφάσισε: την αναβολή της εκλογική διαδικασίας (Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών) έως ότου οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν και όχι αργότερα από την 14η Ιουλίου 2021.